dinsdag 6 september 2011

Amateurkunst in het gedrang


Afgelopen zondag nam ik deel aan de Kunstmarkt in Hoorn. Het weer viel heel erg mee en er was voldoende publiek om het gezellig te maken. Helaas bleken de meeste mensen hun portemonnee te hebben thuisgelaten. Er is heel weinig verkocht op het gebied van schilderijen en ikzelf heb al helemaal niets verkocht, dus mijn balans staat in het rood, ondanks het feit dat ik met zwarte inkt, pen en penseel, bezig was.
Een amateur-beeldhouwster,Catharina, die bij mijn kraam langs kwam en die een website heeft bij MainportArt, vertelde mij een verontrustend verhaal:
'De cursussen in de Blauwe Schuit in Hoorn zijn schrikbarend duur geworden. Buiten de 19% BTW, die ook amateurs voor het volgen van een cursus moeten betalen, heeft Hoorn een aantal subsidies ingetrokken of drastisch ingekrompen, met name voor mensen buiten de stad Hoorn. Een cursus die eerst € 205 Euro kostte, is nu voor mensen van buiten Hoorn € 441 Euro en dan is er ter compensatie dit jaar al 15 procent korting gegeven. Normaal zou het tarief al richting de € 600 cursusgeld gaan. De cursisten uit Hoorn betalen dezelfde prijs als verleden jaar, maar krijgen i.p.v. 12 nu 10 lessen, want ook zij moeten inleveren i.v.m. de verminderde subsidie voor de Blauwe Schuit. Men is bang dat dit educatieve centrum in Hoorn in de toekomst helemaal zal verdwijnen.'
Als het deze kant opgaat, gaat het er zeer zorgelijk uitzien voor de amateurkunst. Bij Atelier de Kromme Mijdrecht, een vereniging die al enkele jaren geen subsidie krijgt, ziet het er overigens aanzienlijk minder ernstig uit. Naar gemeente van herkomst wordt niet gevraagd en prijsdiscriminatie is daardoor niet aan de orde en de cursusprijzen zijn voor het komende cursusjaar gelijk aan die van vorig jaar. Het lijkt mij interessant te weten hoe deze zaken zich elders in het land ontwikkelen. Ik vraag mij af of de in Hoorn gehanteerde prijsdiscriminatie een wettige grond heeft. Voer voor juristen. Reacties zijn welkom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten